OSC/2011/Nagoyaバージョン 6バージョン 7 における変更


以下の違いを無視:
日時:
01/01/70 09:21:53 (53年前)
更新者:
JiroMatsuzawa
コメント:

/* オープンソースカンファレンス2011 Nagoya */

凡例:

未変更
追加
削除
更新
 • OSC/2011/Nagoya

  v6 v7  
  1515詳細は、[http://www.ospn.jp/osc2011-nagoya/ 公式ページ]をご覧ください。 
  1616 
   17==  展示内容  == 
   18 
   19準備中 
   20 
  1721==  準備事項  == 
  1822 
   
  3034並べられるのは端末1台+α程度でしょう。 
  3135 
  32 ==  展示内容  == 
  33  
  34 準備中 
  35  
  3636==  当日スタッフ  == 
  3737 * 松澤